TEAMCOACHING

Het te ondernemen coachtraject is afhankelijk van de vragen of issues en behoeften die leven in het team. De teamdoelen, verwachtingen, verantwoordelijkheden, onderlinge verhoudingen en interactie vormen het kader voor het ontwikkelingstraject van het professionele team en haar competenties.

Na een eerste kennismaking volgt een plan van aanpak.  Dit voorstel betreft het doel, werkwijze, duur, omvang en frequentie van het traject. Ook wordt een offerte afgegeven. Het plan informeert ook over voorbereiding en inhoud van elk onderdeel in de route.

Beoogd doel:

  • Inzicht in het functioneren van je team, jouw rol daarin en tips om effectiever samen te werken.
  • Meer pro activiteit en gezamenlijk bedrijfsresultaat.
  • Groei eigenaarschap en commitment van je team.
  • Dagelijks merkbaar resultaat in werksfeer en interactie.
  • Van waarde voor elk individu binnen het team, wat de som der delen het complete team, vergroot.
  • Duurzame investering.

“Door zelfinzicht en verbinding werkt je team effectiever samen”

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Carla Rietbergen is coach voor professionals  heeft de Postgraduate Opleiding Teamcoaching aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond.

Rietbergen Coaching is a Qualified Lumina Spark Practitioner.

luminaspark